Reduser faren for vannskader med lekkasjestopper

Om ulykken først er ute sørger lekkasjestoppere for å begrense omfanget.

Ifølge vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene oppstår hele 20 % av vannskadene i hjemmet i tilknytning til løse vanninstallasjoner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, bereder, kaffemaskin, kjøleskap og lignende. Ettersom disse installasjonene ofte er montert på steder uten membran og sluk kan skadeomfanget blir stort ved lekkasje dersom den ikke oppdages raskt.

En lekkasjestopper hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men vil automatisk stoppe vanntilførselen ved registrering av lekkasje, avgi et lydsignal, og dermed begrense skadeomfanget ved at den forhindrer store mengder vann i å lekke ut. Dette kan spare deg for et betydelig arbeid i etterkant av en skade, og for store summer.

Lekkasjestopper er påbudt i alle nye boliger, melder Sintef Byggforsk. Installerer du lekkasjestopper i en eldre bolig kan det gi deg en gunstigere forsikringspremie. Kontakt ditt forsikringsselskap etter installasjon.

Til informasjon: Lekkasjestopper er påbudt når du installerer en varmtvannsbereder i rom uten sluk.

 

Rørkjøps Flowstop (vannstopper) 
- Sintef og (FG)Forsikrings godkjent
- Kan gi rabatt på boligforsikring
- Sikrer boligen mot lekkasje
- Automatisk sikkerhetstest av ventilen, bevegelsetest for å bevege ventilen

For å bestille lekkasjestopper og for montering av lekkasjestopper, ta kontakt med din lokale rørlegger her: https://www.rorkjop.no/rorlegger


Kilde: O. Berge

Convert?compress=true&rotate=exif&format=jpg&q=80&w=930&fit=crop&c=true
Convert?compress=true&rotate=exif&format=jpg&q=80&w=930&fit=crop&c=true