Grønne valg gir økonomisk støtte fra Enova!

Foto: Rørkjøp

Synes du det er vanskelig å gjøre tiltak i hverdagen som bidrar til å senke strømregningen?

Med stort fokus på miljø og bærekraft i utviklingen av ny teknologi innen vann og varme finnes det nå mange smarte løsninger på markedet som gjør det enkelt for deg som forbruker å redusere utgiftene.

Mange av disse tiltakene gir kvalifisering til økonomisk støtte fra Enova - fra de mindre oppgraderingene til større investeringer. Miljøbevisste tiltak er ikke bare gunstig for å redusere utslipp, men er godt for lommeboka og bidrar til å øke verdien på boligen din.

Hvem er Enova?

Enova er et foretak opprettet av den norske staten for å bidra til Norges omstilling til et lavutslippssamfunn og sørge for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enovatilskuddet er en støtteordning for privatpersoner hvor formålet er å gi et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak.

Hva gir enova støtte?

  • Smart varmtvannsbereder: Inntil 5.000 kroner i støtte (merk fra 1.10.2023 reduseres denne til 4.000 kroner)
  • Akkumulatortank: Inntil 5.000 kroner i støtte
  • Vannbåren varme: Inntil 10.000 kroner i støtte
  • Væske-til-vannvarmepumpe/bergvarmepumpe: Inntil 10.000 kroner i støtte
  • Biokjel: Inntil 10.000 kroner i støtte
  • Smart strømstyring for boliger: Inntil 10.000 kroner i støtte
  • Solfanger: Inntil 10.000 kroner i støtte
  • Solcelleanlegg: Inntil 47.500 kroner i støtte

Tiltaksbonus:

Hvis du vurderer å invester i en væske-til-vannvarmepumpe kan det lønne seg å samtidig installere en akkumulatortank samt vannbåren varme. Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når alle tre tiltakene er installert. Totalt kan du få inntil 40.000 kroner i støtte. Les mer om Enovas støtteordninger her! 

Hvordan får jeg støtte?

Først etter at tiltaket er gjort og alle kostnader betalt kan du registrere kostnadene hos Enova. Alle relevante fakturaer leveres som dokumentasjon til søknaden. Det er alltid et krav til at jobben blir utført forskriftsmessig og av kvalifiserte fagpersoner.

Ønsker du å ta grønne tiltak i hjemmet? 

Få hjelp av våre kvalifiserte medlemsbedrifter til å finne gode løsninger til ditt hjem. Rørkjøp har medlemsbedrifter i alle landets fylker og et bredt utvalg leverandører med de riktige produktene til ditt prosjekt. Når arbeidet utføres av et Rørkjøpmedlem får du alt du trenger av dokumentasjon til å søke støtte fra Enova.

Finn din nærmeste medlemsbedrift og bestill gratis befaring